Konsultacje Urzędu  Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Gminy Kisielice na rok 2021

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacja zakończona 2020-11-30

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Budżet Obywatelski Gminy Kisielice na rok 2021

Opis

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2021 ustalona zostaje na 100.000,00 zł. Środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego zostaną poddane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Do głosowania zakwalifikują się te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołany przez Burmistrza Kisielic.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 25 października 2020 r. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 9:00 do 18:00.
W IV edycji budżetu obywatelskiego 2021 r. składać i głosować mogą również wszyscy mieszkańcy Gminy Kisielice, bez względu na wiek, jednak osoby niepełnoletnie będą mogły głosować tylko za zgodą opiekuna prawnego.
Konsultacje rozpoczęły się 22 lipca 2020 r. i zakończą się głosowaniem w lokalach wyborczych w dniu 25 października 2020 r. Do 30 października zostanie sporządzony raport końcowy z przebiegu konsultacji oraz podsumowania konsultacji.

Podstawa prawna

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie harmonogramu działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021.

Obszar tematyczny

Budżet obywatelski

Administrator konsultacji

Barbara Pękala

Termin konsultacji

2020-08-18 - 2020-11-30

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-12-01

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-08-18
2020-08-18

Inne

Tytuł
ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW
Termin
2020-08-18 - 2020-09-18
2020-10-25

Inne

Tytuł
ETAP GŁOSOWANIA
Termin
2020-10-25 - 2020-10-25
Koniec konsultacji: 2020-11-30

Aktywność uczestników

 

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1523 0

ETAP GŁOSOWANIA

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1439 0
Do góry