Ikona konsultacji społecznych

Konsultacja zakończona 2020-11-30

Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - inne

Ikona konsultacji społecznych ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

inne:


ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Punkt konsultacji zakończony: 2020-09-18

Podsumowanie punktu harmonogramu typu inne

Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 2 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zadań rekomendowanych do poddania pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Lista zadań rekomendowanych pod głosowanie Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 2 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zadań rekomendowanych pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021  Podgląd

  Raport końcowy - inne

Ikona konsultacji społecznych ETAP GŁOSOWANIA

inne:


ETAP GŁOSOWANIA

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-25

Podsumowanie punktu harmonogramu typu inne

Podsumowanie dla tego punktu konsultacji nie zostało jeszcze dodane

Do góry