Konsultacje Urzędu  Budżet obywatelski

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KISIELICE NA ROK 2020

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacja zakończona 2019-12-08

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KISIELICE NA ROK 2020

Opis

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w III edycji Budżetu Obywatelskiego.
Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2020 ustalona zostaje na 100.000,00 zł. Środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego zostaną poddane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Do głosowania zakwalifikują się te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołany przez Burmistrza Kisielic.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 8 grudnia 2019 r. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 9:00 do 18:00.
Nowością tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 2020 wynikającą z przepisów prawnych jest to, że składać i głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Kisielice, bez względu na wiek, jednak osoby niepełnoletnie będą mogły głosować tylko za zgodą opiekuna prawnego.

Podstawa prawna

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Kisielic z dnia 29 października 2019 r. w sprawie harmonogramu działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020.

Obszar tematyczny

Budżet obywatelski

Administrator konsultacji

Barbara Pękala

Termin konsultacji

2019-11-07 - 2019-12-08

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-12-09

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2019-11-07
2019-11-07

Inne

Tytuł
ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW
Termin
2019-11-07 - 2019-11-14
2019-12-08

Inne

Tytuł
ETAP GŁOSOWANIA
Termin
2019-12-08 - 2019-12-08
Koniec konsultacji: 2019-12-08

Aktywność uczestników

 

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1082 0

ETAP GŁOSOWANIA

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1093 0
Do góry