Ikona konsultacji społecznych

Konsultacja zakończona 2019-12-08

Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020 na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 7 zadań, z tego 6 zadań zostało rekomendowanych do głosowania. W wyniku głosowania, które odbyło się 8 grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez mieszkańców Kisielic na zadanie pn. Wymiana podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach - Zgłoszenie nr 5.
Głosowało 1513 osób w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy w Kisielicach. Podczas głosowania wydano 1513 papierowych kart do głosowania. Oddano 99,20 % głosów ważnych – 1501. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła 25%. Największa frekwencja w sołectwach: Limża 71%; Krzywka 67 %; Biskupiczki 55%; Jędrychowo 48%, Łęgowo 32%. W tych sołectwach mieszkańcy byli najaktywniejsi.
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Zestawienie wyników Zestawienie wyników Budżetu Obywatelskiego na rok 2020  Podgląd

  Raport końcowy - inne

Ikona konsultacji społecznych ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

inne:


ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Punkt konsultacji zakończony: 2019-11-14

Podsumowanie punktu harmonogramu typu inne

Listy zadań rekomendowanych i nie rekomendowanych do poddania pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Kisielic z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości listy zadań rekomendowanych i nie rekomendowanych do poddania pod głosowanie do budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020  Podgląd

  Raport końcowy - inne

Ikona konsultacji społecznych ETAP GŁOSOWANIA

inne:


ETAP GŁOSOWANIA

Punkt konsultacji zakończony: 2019-12-08

Podsumowanie punktu harmonogramu typu inne

Protokół- zestawienie wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Protokół Zestawienie wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020  Podgląd
Do góry