Konsultacje Urzędu  Strategie

Konsultacje "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038"

Konsultacje "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038"

Konsultacja zakończona 2023-11-30

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038"

Opis

Konsultacje "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038"

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gm. Kisielice do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących Projektu pn. „ Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038”
Treść projektu programu pn. „ Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038”, projekt uchwały i formularz do zgłaszania uwag i wniosków znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Stowarzyszenia/konsultacje i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 4.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 13:00 :
• osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub
• na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kisielice.pl lub
• na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 4.
Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą elektronicznego systemu konsultacji Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl
Pliki do pobrania:
1. Projekt - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Kisielice na lata 2024 -2038
2. Formularz uwag i opinii.
3. Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Kisielic z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kisielice na lata 2024-2038.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.1) ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.2) ) oraz § 5 Uchwały nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 3434).

Obszar tematyczny

Strategie

Administrator konsultacji

Barbara Pękala

Termin konsultacji

2023-11-09 - 2023-11-30

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-12-01

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-11-09
2023-11-09

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kisielice na lata 2024-2038
Termin
2023-11-09 - 2023-11-30
Koniec konsultacji: 2023-11-30

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kisielice na lata 2024-2038

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 234 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry