Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja zmiany rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zmiana rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacja zakończona 2020-10-31

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja zmiany rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Opis

Zmiana rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020

Szczegółowy opis konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na temat projektu zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 października 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.
Konsultacje przeprowadza się poprzez:
1) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca/Konsultacje projektu zmiany „Programu” wraz z formularzem uwag i opinii;
2) elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w BIP - http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/ .
Uwagi i opinie do projektu „Programu” w terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 13:00. należy:
1) złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5 lub;
2) wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 lub;
3) poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice.
Formularz uwag i wniosków do projektu zmiany Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia lub formularz wygenerowany z elektronicznego systemu konsultacji społecznych.
Nie przedstawienie w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 opinii i uwag do projektu zmiany Programu oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne uwagi i wnioski do projektu zmiany „Programu”, dokument zostanie przesłany do dalszych prac legislacyjnych, związanych uchwaleniem zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020” przez Radę Miejską w Kisielicach.
W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przesłane zostaną uwagi i wnioski do projektu „Programu”, Burmistrz Kisielic ustosunkuje się do przedstawionych propozycji.
Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół.
Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Kisielic zostanie dołączona do projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach. Informacja o wynikach konsultacji poddana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej informacji poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, e-Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Podstawa prawna

5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Barbara Pękala

Termin konsultacji

2020-10-01 - 2020-10-31

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-11-06

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-10-01
2020-10-08

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt zmiany rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020
Termin
2020-10-08 - 2020-10-15
Koniec konsultacji: 2020-10-31

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt zmiany rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1562 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry