Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Roczny program współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Punkt konsultacji zakończony: 2022-08-25

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry