Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Opiniowanie dokumentu:


Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Punkt konsultacji zakończony: 2020-09-30

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry