Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-20

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry